Het laatste nieuws

  • Basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en de gemeente Apeldoorn tekenen convenant

    In de afgelopen periode onderzochten de besturen van speciaal (basis)onderwijs binnen Apeldoorn hoe ze hun ... Lees meer ››
  • Jaarverslag over het schooljaar 2015-2016

    Het publieksjaarverslag van PCBO Apeldoorn over het schooljaar 2015-2016¬†staat online, ... Lees meer ››
  • Een verzorgd en veilig schoolplein dankzij social return afspraken.

    Op nagenoeg alle scholen van onderwijsorganisatie PCBO Apeldoorn werken vanaf januari 2017 mensen met een ... Lees meer ››
balk_donker.jpg